Güneş Enerjisi Blog

Uzman Bloglarımızda Güneş Enerjisi Çözümlerini Keşfedin

Ekim 29, 2023

Küresel Enerji Talebi

Küresel enerji talebi, yenilenebilir enerji kaynaklarının yükselişiyle değişiyor. Güneş, rüzgar, hidroelektrik, biyokütle, biyogaz ve jeotermal enerji, enerji sektöründe büyük değişimlere yol açacak. Fosil yakıtların kullanımı azalıyor; kömür tüketimi düşerken, doğalgazın ve petrolün rolü değişiyor. Elektrikli araçlar ve alternatif yakıtlar petrol talebini azaltacak. Enerji sektörü, çevre dostu ve sürdürülebilir yönde ilerliyor, bu da iklim değişikliğiyle mücadelede ve enerji kaynaklarının adil kullanımında önemli adımların atılmasını sağlıyor.