Güneş Enerjisi Blog

Uzman Bloglarımızda Güneş Enerjisi Çözümlerini Keşfedin

Ekim 29, 2023

Küresel Enerji Talebi

Küresel enerji talebi, yenilenebilir enerji kaynaklarının yükselişiyle değişiyor. Güneş, rüzgar, hidroelektrik, biyokütle, biyogaz ve jeotermal enerji, enerji sektöründe büyük değişimlere yol açacak. Fosil yakıtların kullanımı azalıyor; kömür tüketimi düşerken, doğalgazın ve petrolün rolü değişiyor. Elektrikli araçlar ve alternatif yakıtlar petrol talebini azaltacak. Enerji sektörü, çevre dostu ve sürdürülebilir yönde ilerliyor, bu da iklim değişikliğiyle mücadelede ve enerji kaynaklarının adil kullanımında önemli adımların atılmasını sağlıyor.
Ekim 29, 2023

Güneş Enerjisi Sistemleri ve Teknolojileri

Güneş enerjisi, güneşin yaydığı enerjinin elektrik veya ısı enerjisine dönüştürülmesiyle elde edilen çevre dostu ve sınırsız bir enerji kaynağıdır. Fotovoltaik (PV) teknolojisi, güneş ışığını doğrudan elektrik enerjisine dönüştürürken, güneş termal enerji sistemleri ısı enerjisine dönüştürmek için kullanılır. PV sistemlerinin verimliliği, kullanılan malzemeye, yerleşim açısına ve hava koşullarına bağlıdır. Güneş termal enerji, sıcak su üretimi ve ısıtma gibi uygulamalarda kullanılır.